Neumann János Egyetem
Könyvtár és Információs Központ
Könyvajánló

Botanika II.: Bevezetés a növénytanba, algológiába, gombatanba és a funkcionális növényökológiába : Rendszertan

szerk. Tuba Zoltán, Szerdahelyi Tibor, Engloner Attila, Nagy János

 

A három kötetre bontott tananyag felöleli a botanika tárgykörébe tartozó, főiskolákon és egyetemeken oktatott ismeretek jó részét. A második kötet a rendszertani rész, amely a szokásoknak megfelelően a hajtásos növények mellett az algák, mohák, zuzmók és gombák igen heterogén csoportjait is magában foglalja. A szerzők a törzsek, rendek tárgyalásánál azokat a legmodernebb molekuláris biológiai eredményeket használták fel, amelyek alapján a korábbi törzsfáktól esetenként nagymértékben eltérő rokonsági kapcsolatok állapíthatók meg. „A tankönyv anyagait… jól áttekinthető, bőséges ábraanyaggal igyekeztünk szemléletesebbé és könnyebben érthetővé tenni. A tankönyv nemcsak az egyetemi, főiskolai hallgatók számára íródott, hanem a kutatók, szakemberek érdeklődésére is számot tarthat.”

A könyv megtalálható a Könyvtár és Információs Központ Kertészeti Szakkönyvtárában.

 

 

A három kötetre bontott tananyag felöleli a botanika tárgykörébe tartozó, főiskolákon és egyetemeken oktatott ismeretek jó részét. A második kötet a rendszertani rész, amely a szokásoknak megfelelően a hajtásos növények mellett az algák, mohák, zuzmók és gombák igen heterogén csoportjait is magában foglalja. A szerzők a törzsek, rendek tárgyalásánál azokat a legmodernebb molekuláris biológiai eredményeket használták fel, amelyek alapján a korábbi törzsfáktól esetenként nagymértékben eltérő rokonsági kapcsolatok állapíthatók meg. „A tankönyv anyagait… jól áttekinthető, bőséges ábraanyaggal igyekeztünk szemléletesebbé és könnyebben érthetővé tenni. A tankönyv nemcsak az egyetemi, főiskolai hallgatók számára íródott, hanem a kutatók, szakemberek érdeklődésére is számot tarthat.”

A könyv megtalálható a Könyvtár és Információs Központ Kertészeti Szakkönyvtárában.