Neumann János Egyetem
Könyvtár és Információs Központ
Könyvajánló

Leánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon

Kéri Katalin

Hazai pedagógiai gondolkodóink, a korabeli források tanúsága szerint, zömmel éppúgy gondolkodtak, mint nyugati kortársaik, lényegbevágónak tartották a lánynevelés fejlesztését.

A lánynevelés mindazonáltal csak kevéssé változott a 20. század elejéig-közepéig, a lányok hagyományos női szerepekre történő felkészítését tartották szem előtt. A nőket azonban nem csak a háztartás vezetése, a gyermekek világra hozatala és nevelése, hanem a jó erkölcsök, a vallás, a magyar nyelv és a nemzeti értékek megtartása, ápolása miatt is kiemelt figyelem vette körül. Kereső pályákra, tudományos és művészi hivatásokra történő iskolai felkészítésük ugyanakkor még a 19. században is csak kis lépésekkel haladt előre, és számos vitával, problémával járt. Nyilvánvalóan ez is oka volt annak, hogy a lányiskoláztatás 18–19. század fordulójától kezdődő kibontakozása csak részben tartott a fiúiskolák történetével közös úton, fejlődéstörténete sajátos, és nem általánosítható történet.

A kötetet elsősorban a neveléstörténetben már otthonosabban mozgó olvasóinknak ajánljuk.

A könyv hozzáférhető a Könyvtár és Információs Központ Pedagógiai Szakkönyvtárában.

 

Hazai pedagógiai gondolkodóink, a korabeli források tanúsága szerint, zömmel éppúgy gondolkodtak, mint nyugati kortársaik, lényegbevágónak tartották a lánynevelés fejlesztését.

A lánynevelés mindazonáltal csak kevéssé változott a 20. század elejéig-közepéig, a lányok hagyományos női szerepekre történő felkészítését tartották szem előtt. A nőket azonban nem csak a háztartás vezetése, a gyermekek világra hozatala és nevelése, hanem a jó erkölcsök, a vallás, a magyar nyelv és a nemzeti értékek megtartása, ápolása miatt is kiemelt figyelem vette körül. Kereső pályákra, tudományos és művészi hivatásokra történő iskolai felkészítésük ugyanakkor még a 19. században is csak kis lépésekkel haladt előre, és számos vitával, problémával járt. Nyilvánvalóan ez is oka volt annak, hogy a lányiskoláztatás 18–19. század fordulójától kezdődő kibontakozása csak részben tartott a fiúiskolák történetével közös úton, fejlődéstörténete sajátos, és nem általánosítható történet.

A kötetet elsősorban a neveléstörténetben már otthonosabban mozgó olvasóinknak ajánljuk.

A könyv hozzáférhető a Könyvtár és Információs Központ Pedagógiai Szakkönyvtárában.